შპს "კვადრატი"

ხშირად დასმული კითხვები

ვითვლით და გიწერთ ყველაფერს!!! როგორც რაოდენობებს ასევე ფასებს: მასალები, დამხმარე მასალები, ტრანსპორტირების ხარჯები, მასალების ობიექტზე დაცლა/შეტანის ხარჯები, ხელობების ზუსტი მოცულობები და მათი ფასები, შუალედური დასუფთავება, სამშენებლო ნაგვის გატანა/გადაყრის ხარჯები, ყველა სახის ხარჯი რაც შესაძლებელია წარმოიშვას თქვენს კონკრეტულ ობიეტქზე რემონტის დაწყებიდან მის სრულ დასრულებამდე. ასევე, სამუშაოების რიგითობას გიწერთ იმ თანმიმდევრობით, როგორც უნდა მოხდეს მათი სწორი თანმიმდევრული ჩატარება

ჩვენ არ ვარემონტებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ვითვლით!!! შეგახსენებთ, ჩვენს დათვლილს სწორედ იმიტომ აქვს სანდოობა, რომ არ ვარემონტებთ და არ ვართ დაინტერესებული მხარე

ხარჯთაღრიცხვის დათვლის ღირებულება შეადგენს 1 კვ.მ - 4 ლარი, მაგალითად 100 კვ.მ ბინა 400 ლარი, რაც შესაძლებელია არ ცოდნის გამო საკმაოდ ბევრ ეტაპზე იზარალოთ, როგორც მასალების შესყიდვისას ისე ხელობის თანხების გამოთვლისას

შეკვეთის გამოგზავნის შემდგომ თქვენ დაგიკავშირდებათ კომპანიის წარმომადგენელი 20-25 წუთიანი გამოკითხვისთვის, რომლის დროსაც პარალელურ რეჟიმში აგიხსნით მასალების ხარისხებს შორის განსხვავებებს, ფასებს, მაღაზიებს და ყველა შესაძლო ალტერნატივებს

დიახ, შეგიძლიათ. მეტიც, ჩვენ ვთანამშრომლობთ ბანკებთან და საჭიროების მიხედვით თავად ამისამართებენ კლიენტებს ჩვენთან