8 მიზეზი თუ რატომ უნდა ისარგებლოთ კვადრატის სარემონტო ხარჯთაღრიცხვით:

8 მიზეზი თუ რატომ უნდა ისარგებლოთ კვადრატის სარემონტო ხარჯთაღრიცხვით:

ჩვენ არ ვარემონტებთ, შესაბამისად არ იკვეთება „ინტერესები“ (ინტერესთა კონფლიქტი) 1

ჩვენ არ ვარემონტებთ, შესაბამისად არ იკვეთება „ინტერესები“ (ინტერესთა კონფლიქტი)

ხარჯთაღრიცხვის დაანგარიშება ხდება საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით და მაქსიმალური სიზუსტით, რაც გამორიცხავს რაიმე სახის მნიშვნელოვან ცდომილებას 2

ხარჯთაღრიცხვის დაანგარიშება ხდება საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით და მაქსიმალური სიზუსტით, რაც გამორიცხავს რაიმე სახის მნიშვნელოვან ცდომილებას

გიგზავნით Excel-ის ფაილით, შესაბამისად შეგეძლებათ სურვილის მიხედვით ცვალოთ და აკორექტიროთ ვარიანტები/ფასები მთელი პროცესის მანძილზე 3

გიგზავნით Excel-ის ფაილით, შესაბამისად შეგეძლებათ სურვილის მიხედვით ცვალოთ და აკორექტიროთ ვარიანტები/ფასები მთელი პროცესის მანძილზე

სამუშაოები გაწერილია სწორი რიგითობით და ჩაშლილია დეტალურად: დამხმარე და ძირითადი მასალები, ტრანსპორტირება, მასალების ობიექტზე დაცლა/შეტანა, ხელობის თანხები და ყველა ის ხარჯი რაც შესაძლებელია წარმოიქმნას თქვენს კონკრეტულ ობიექტზე 4

სამუშაოები გაწერილია სწორი რიგითობით და ჩაშლილია დეტალურად: დამხმარე და ძირითადი მასალები, ტრანსპორტირება, მასალების ობიექტზე დაცლა/შეტანა, ხელობის თანხები და ყველა ის ხარჯი რაც შესაძლებელია წარმოიქმნას თქვენს კონკრეტულ ობიექტზე

თუ თავად აპირებთ გაუძღვეთ რემონტს თქვენთვის ნამდვილი სახელმძღვანელოა 5

თუ თავად აპირებთ გაუძღვეთ რემონტს თქვენთვის ნამდვილი სახელმძღვანელოა

თუ სარემონტო ჯგუფის, ხელმძღვანელის (პრარაბი) დაქირავებას აპირებთ, მათი შერჩევის სახელმძღვანელოა 6

თუ სარემონტო ჯგუფის, ხელმძღვანელის (პრარაბი) დაქირავებას აპირებთ, მათი შერჩევის სახელმძღვანელოა

გამოიყენებთ როგორც ინსტრუქციის სახით ხელოსნებთან და მასალების შეძენისას 7

გამოიყენებთ როგორც ინსტრუქციის სახით ხელოსნებთან და მასალების შეძენისას

საჭიროებისამებრ წარადგენთ ბანკში ან სხვა მესამე მხარესთან 8

საჭიროებისამებრ წარადგენთ ბანკში ან სხვა მესამე მხარესთან